Organic Omkoi

เมล็ดกาแฟอมก๋อย กาแฟออร์แกนิค ทางเลือกคนรักษ์โลก รักสุขภาพ จาก Hillkoff

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางเลือกคนรักสุขภาพเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า “ออร์แกนิค” ที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งในอุตสาหกรรมความงาม ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่ม ฮิลล์คอฟฟ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการของผู้บริโภค จึงได้พัฒนากาแฟในฮิลล์คอฟฟ์ จนได้กาแฟอมก๋อย กาแฟออร์แกนิค รสชาติเข้มข้น จากแหล่งปลูกธรรมชาติ “อมก๋อย” อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่อุดมสมบูรณ์สูงเหมาะในการปลูกกาแฟเป็นอย่างมาก

กาแฟออร์แกนิคคืออะไร?

กาแฟออร์แกนิค คือ กาแฟที่มีวิธีการปลูกและการผลิตที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี กล่าวคือเป็นกาแฟที่ปลูกแบบธรรมชาติ (Organic) เน้นให้กาแฟสามารถเจริญเติบโตในพื้นที่ตามธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีตกค้างทั้งในดิน อากาศ น้ำ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกยังต้องดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษในการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งหากจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยก็ต้องเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่อาจให้ผลช้าสักหน่อย แต่เมล็ดกาแฟที่ได้ก็จะสะอาด คงรสธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี

กาแฟสดอมก๋อย กาแฟออร์แกนิคจากฮิลล์คอฟฟ์ ได้มีการปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต อย่างอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้ง Hillkoff ยังเข้าไปมีส่วนร่วมดูแลขั้นตอนการปลูกเอง จนได้มาตรฐานตามแบบฉบับฮิลล์คอฟฟ์ ที่คงรสชาติกาแฟเข้มแท้ ๆ ควบคู่ไปกับการใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง กาแฟออร์แกนิคอมก๋อยของ Hillkoff จึงตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

กาแฟออร์แกนิคกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อย่างที่หลายคนเข้าใจกันดีว่า “ออร์แกนิค (organic)” หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรที่ปราศจากสารเคมีทุกชนิด ผู้ประกอบการหรือแม้แต่เกษตรกรหลายคนไม่รู้ว่า การใช้สารเคมีในการทำการเกษตรแต่ละครั้งได้ทิ้งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนวิธีทางการเกษตรแบบอินทรีย์ (Organic) ในการปลูกกาแฟอมก๋อย มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้

ลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรแต่ละครั้ง สามารถสร้างมลพิษได้ทั้งในอากาศ น้ำ และดิน อาจจะไม่ส่งผลทันที แต่ก่อผลกระทบในระยะยาว เป็นสารเคมีตกค้างที่สามารถแผ่ผลกระทบในวงกว้างได้ในอนาคต อีกทั้งเมื่อมีสารตกค้างในบริเวณพื้นที่ปลูกต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถฟื้นฟูสภาพให้ดีขึ้นได้

ช่วยรักษาที่อยู่อาศัยของสัตว์

รักษาที่อยู่อาศัยของสัตว์นี้ไม่ได้หมายถึงศัตรูพืช แต่เป็นสัตว์ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ไม่ว่าคุณจะทำการปลูกกาแฟในไร่ หรือในส่วนของป่า การใช้วิธีอินทรีย์จะสามารถช่วยรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีในการเกษตรได้มากขึ้น

ช่วยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่

ระบบนิเวศเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งมีชีวิตในโลกล้วนเชื่อมโยงเกี่ยวพันธ์ด้วยกันทั้งสิ้น หากคุณใช้สารเคมีทำลายหนึ่งสิ่งก็จะส่งผลกระทบต่อกันไปเป็นทอด ๆ และการทำเกษตรวิธีออร์แกนิคนี้จึงเป็นการช่วยปกป้องระบบนิเวศตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ธรรมชาติสมบูรณ์มากขึ้นได้ด้วย

กาแฟออร์แกนิคดีต่อสุขภาพอย่างไร?

แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่หลายคนคาดหวัง คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการที่ปราศจากสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ หลายคนจึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากรับรองถึงการใช้วิธีออร์แกนิค เพราะการเลือกดื่มกาแฟออร์แกนิคเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงได้ ซึ่งการดื่มกาแฟออร์แกนิคที่ไร้สารปนเปื้อนมีคุณประโยชน์ ดังนี้

  • ปลอดภัย ต้านโรค การทานผลิตผลออร์แกนิคที่ดีปลอดสารสามารถช่วยต้านโรค เช่น มะเร็ง ภูมิแพ้ โรคหัวใจ เป็นต้น
  • รับสารอาหารเต็มที่ โดยวิธีการเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษ กาแฟที่ได้จะมีทั้งความสดใหม่ รสชาติกาแฟแท้ธรรมชาติ ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี คุณจะได้คุณค่าอาหารเต็มเมล็ด
  • ช่วยลดความเครียด และกังวล ถ้าคุณเป็นสายรักสุขภาพมาก การได้ดื่มกาแฟที่การันตีว่าปลอดภัยจะช่วยลดความกังวลสารพิษตกค้าง ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับกาแฟได้ผ่อนคลายและมีความสุข

กาแฟออร์แกนิก กาแฟอมก๋อย จากฮิลล์คอฟฟ์

เชื่อว่าอมก๋อยอาจเป็นชื่อที่ยังไม่คุ้นหูกันมาก อมก๋อยเป็นหนึ่งอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนดอยสูง ใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ที่ห่างไกลผู้คน และด้วยสภาพภูมิประเทศ น้ำ ดิน และอากาศ อมก๋อยถือเป็นสถานที่ชั้นเลิศที่เหมาะแก่การปลูกพืชและทำการเกษตร ในอดีตอมก๋อยจึงเป็นแหล่งปลูกฝิ่นขนาดใหญ่ก่อนมีการผัดเปลี่ยนในเวลาต่อมา Hillkoff เห็นถึงโอกาสที่สร้างคุณค่าจนก่อให้เกิดพันธมิตรกับเกษตรกรชาวไทยภูเขา โดยฮิลล์คอฟฟ์เข้าไปมีส่วนช่วยพัฒนาการเกษตร สร้างโอกาสและรายได้ด้วยการปลูกกาแฟแก่คนในพื้นที่ และด้วยการร่วมมือและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างแบรนด์กาแฟคุณภาพที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทำให้ Hillkoff สร้างกาแฟอมก๋อยออร์แกนิก จากแหล่งปลูกธรรมชาติ ควบคุมดูแลการปลูกร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความชำนาญ และเข้าใจธรรมชาติอมก๋อยมากที่สุด ทำให้กาแฟอมก๋อยเป็นกาแฟไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลงการผลิตด้วยสารเคมี ตั้งแต่การปลูก ตลอดจนได้เป็นเมล็ดกาแฟอมก๋อยคุณภาพ

ฮิลล์คอฟฟ์มีกาแฟอมก๋อยราคาคุ้มค่า ใช้วิธีปลูกกาแฟอาราบิก้า ออร์แกนิกแท้ 100% ด้วยแหล่งปลูกอุดมสมบูรณ์ชั้นเลิศเหมาะแก่การปลูก ในระดับความสูง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พร้อมอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จนได้กาแฟอมก๋อย เชียงใหม่ ที่ไม่ได้เป็นกาแฟคุณภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นกาแฟที่โดดเด่นไปด้วย รสชาติ ความหอมเอกลักษณ์ที่สะท้อนออกมาผ่านความอุดมสมบูรณ์ของอมก๋อย ให้รสหวานฉ่ำ อบอวลด้วยกลิ่นน้ำผึ้งดอกไม้ป่า หนึ่งกาแฟเพื่อสุขภาพ ช่วยสร้างสีสัน เพิ่มชีวิตชีวา และเติมพลังระหว่างวันได้เป็นอย่างดี

RB-HK-0371

Hillkoff Omkoi Organic : กาแฟอราบิก้าออแกนิคแท้ 100% คั่วกลาง ตรา ฮิลล์คอฟฟ์ 500 กรัม

ขายแล้ว 106 ชิ้น

฿380 ฿380
 

 

RB-HK-0370

Hillkoff Omkoi Organic : กาแฟอราบิก้าออแกนิคแท้ 100% คั่วกลาง ตรา ฮิลล์คอฟฟ์ 250 กรัม

ขายแล้ว 23 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้ Cookies Policy