YAMI Paper Filter 102 กระดาษกรองกาแฟ 102 (2-4 cups)

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Slow Brew Equipment Accessorise Yami

Share

YAMI Paper Filter 102 กระดาษกรองกาแฟ 102 (2-4 cups)

YAMI Paper Filter 102 กระดาษกรองสำหรับกาแฟดริป ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ คุณภาพสูง ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่ผ่านการฟอกสี มีกลิ่นกระดาษน้อย มีคุณสมบัติที่สำคัญต่อความคงทนเมื่อเปียกน้ำ มีความสามารถในการกรองอนุภาคของผงกาแฟ

รายละเอียดสินค้า

• วัสดุ : เยื่อกระดาษไม่ฟอกสี
• มีความคงทนเมื่อเปียกน้ำ
• ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้ดริปเปอร์ : 2-4 cups
• บรรจุ : 40 แผ่น/กล่อง
• น้ำหนักสุทธิ : 70 กรัม
• เหมาะสำหรับการดริปกาแฟ แนะนำใช้คู่กับดริปเปอร์ทรงคางหมู

***ราคาไม่รวมค่าขนส่ง***