Wet Process

GB-AR-0365

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica HUAI SAAN (ห้วยส้าน ) Grade A , Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿300 ฿300
 
สินค้าหมด

 

GB-AR-0460

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica PUA ( ปัว ) Grade AA : WET Process 1 Kg.

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿405 ฿405
 
สินค้าหมด

 

GB-AR-0430

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica DOI CHANG ( ดอยช้าง ) Grade A : Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿375 ฿375
 
สินค้าหมด

 

GB-AR-0464

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica HUAI SAAN (ห้วยส้าน ) Grade AA , Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

GB-AR-0465

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica HUAI SAAN PEABERRY ( ห้วยส้าน พีเบอร์รี่ ) Grade A Hand-Picked : Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿410 ฿410
 

 

GB-AR-0437

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica DOI CHANG ( ดอยช้าง ) Grade AA : Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿400 ฿400
 
สินค้าหมด

 

GB-AR-0458

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica MAE SAM LAEP (แม่สามแลบ) Grade AA , Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿400 ฿400
 
สินค้าหมด

 

GB-AR-0451

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica PANG MA O (ปางมะโอ ) Grade A , Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

GB-AR-0462

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica DULAPUR ( ดูลาเปอร์ ) Grade AA Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 
สินค้าหมด

 

GB-AR-0468

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica PANG MA O (ปางมะโอ ) Grade AA , Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿405 ฿405
 

 

GB-AR-0463

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica DULAPUR PEABERRY ( ดูลาเปอร์ พีเบอร์รี่ ) Grade A HAND-PICKED , Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿410 ฿410
 
สินค้าหมด

 

GB-AR-0469

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica PANG MA O PEABERRY (ปางมะโอ พีเบอร์รี่ ) Grade A HAND-PICKED , Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿415 ฿415
 

 

GB-AR-0438

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica OMKOI ORGANIC PEABERRY ( อมก๋วย ออแกร์นิก พีเบอร์รี่ ) Grade A HAND-PICKED , Wet Process : 1 Kg.

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿450 ฿450
 

 

GB-AR-0372

เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้า สบเมย เกรดเอ, Wet Process (20/21): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า แหล่งกำเนิด : แม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย ภูเขา : สบเมย ระดับความสูง : 800 ม. กระบวนการ : Wet Process เกรด : เอ สี : ฟ้า-เขียว ปี : 20/21

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 
สินค้าหมด

 

GB-AR-0367

เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้า สองแคว เกรดเอ, Wet Process (20/21): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า แหล่งกำเนิด : น่าน, ประเทศไทย ภูเขา : ปางมะโอ ระดับความสูง : 1,100 ม. กระบวนการ : Wet Process เกรด : เอ สี : ฟ้า-เขียว ปี : 20/21

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

GB-AR-0369

เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้า ปางมะโอ เกรดเอ, Wet Process (20/21): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า แหล่งกำเนิด : เชียงใหม่ ประเทศไทย ภูเขา : ปางมะโอ ระดับความสูง : 1,100 ม. กระบวนการ : Wet Process เกรด : เอ สี : ฟ้า-เขียว ปี : 20/21

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

GB-AR-0352

เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้า แม่มอญ เกรดเอ, Wet Process (20/21): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า แหล่งกำเนิด : เชียงราย ประเทศไทย ภูเขา : แม่มอญ ระดับความสูง : 1,300 ม. กระบวนการ : Wet Process เกรด : เอ สี : ฟ้า-เขียว ปี : 20/21

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

GB-AR-0359

เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้า ขุนลาว เกรดเอ, Wet Process (20/21): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า แหล่งกำเนิด : เชียงราย ประเทศไทย ภูเขา : ขุนลาว ระดับความสูง : 1,400 ม. กระบวนการ : Wet Process เกรด : เอ สี : ฟ้า-เขียว ปี : 20/21

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 
สินค้าหมด

 

GB-AR-0355

เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้า ห้วยตาด เกรดเอ, Wet Process (20/21): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า แหล่งกำเนิด : เชียงใหม่ ประเทศไทย ภูเขา : ห้วยตาด ระดับความสูง : 800 ม. กระบวนการ : Wet Process เกรด : เอ สี : ฟ้า-เขียว ปี : 20/21 Wet 20/21 : A 1 Kg.

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

GB-AR-0444

เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้า ห้วยส้าน เกรดเอ, Wet Process (21/22): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า แหล่งกำเนิด : เชียงใหม่ ประเทศไทย ภูเขา : ห้วยส้าน ระดับความสูง : 1,500 ม. กระบวนการ : Wet Process เกรด : เอ สี : ฟ้า-เขียว ปี : 21/22

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

GB-AR-0361

เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้า ดอยสามหมื่น เกรดเอ, Wet Process (20/21): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า แหล่งกำเนิด : เชียงใหม่ ประเทศไทย ภูเขา : สามหมื่น ระดับความสูง : 1,500 ม. กระบวนการ : Wet Process เกรด : เกรดเอ สี : ฟ้า-เขียว ปี : 20/21 เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica Sam Muen (สามหมื่น) Grade A, Wet Process (20/21): 1 Kg. Type : Arabica Origin : Chiang Mai , Thailand Mountain : Sam Muen Altitude : 1,500 m. Process : Wet Process Grade : A Color : Blue-Green Year : 20/21

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿320 ฿320
 
สินค้าหมด

 

GB-AR-0440

เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้า อมก๋อย ออร์แกนิค เกรดเอ, Wet Process (21/22): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า แหล่งกำเนิด : เชียงใหม่ ประเทศไทย ภูเขา : อมก๋อย ระดับความสูง : 1,200 ม. กระบวนการ : Wet Process เกรด : เอ สี : ฟ้า-เขียว ปี : 21/22

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿420 ฿420
 

 

GB-AR-0346

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica Mae Salong (แม่สลอง) Grade A, Wet Process (20/21): 1 Kg. กาแฟสารดิบเกรด A สายพันธุ์อราปิก้า ผ่านกรรมวิธีแปรรูปแบบเปียก ปลูกบนเทือกเขาสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณเทือกเขาแม่สลอง จ.เชียงราย อุดมไปด้วย ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ และสัตว์ป่า มีแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกที่สวยงาม ปลูกผักเมืองหนาว

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

GB-AR-0431

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica Doi Chang (ดอยช้าง) Grade B, Wet Process (21/22): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า แหล่งกำเนิด : เชียงราย ประเทศไทย ภูเขา : ดอยช้าง ระดับความสูง : 1,600 ม. กระบวนการ : Wet Process เกรด : B สี : ฟ้า-เขียว ปี : 21/22

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿360 ฿360
 

 

GB-AR-0457

เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica Yellow Cartimor (คาติมอร์สีเหลือง) Grade A, Dry Fruit (20/21): 1 Kg. ประเภท : อาราบิก้า คาติมอร์สีเหลือง แหล่งกำเนิด : ภาคเหนือ ประเทศไทย ภูเขา : - ระดับความสูง : 1,100 ม. กระบวนการ : Dry Fruit เกรด : เอ สี : เหลืองอมเขียว ปี : 20/21

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿410 ฿410
 
สินค้าหมด

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้ Cookies Policy