เมล็ดกาแฟสาร Green Beans Arabica Mae Salong (แม่สลอง) Grade A, Wet Process (20/21): 1 Kg.

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All Product Coffee Green Bean Wet Process

แบรนด์ : HIILKOFF

Share

Green Bean : Mae Salong แม่สลอง

กาแฟสารดิบเกรด A สายพันธุ์อราปิก้า ผ่านกรรมวิธีแปรรูปแบบเปียก ปลูกบนเทือกเขาสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณเทือกเขาแม่สลอง จ.เชียงราย อุดมไปด้วย ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ และสัตว์ป่า มีแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกที่สวยงาม ปลูกผักเมืองหนาว

เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้า ดอยแม่สลอง เกรดเอ, Wet Process (20/21): 1 Kg.
ประเภท : อาราบิก้า
แหล่งกำเนิด : เชียงราย ประเทศไทย
ภูเขา : แม่สลอง
ระดับความสูง : 1,200 ม.
กระบวนการ : Wet Process
เกรด : เกรดเอ
สี : ฟ้า-เขียว
ปี : 20/21

Green Beans Arabica Mae Salong Grade A, Wet Process (20/21): 1 Kg.
Type : Arabica
Origin : Chiang Rai , Thailand
Mountain : Mae Salong
Altitude : 1,200 m.
Process : Wet Process
Grade : A
Color : Blue-Green
Year : 20/21

Specialty hand sort under SCA (Specialty Coffee Association) protocols.

ผ่านการคัดด้วยมือตามมาตรฐานสมาคมกาแฟพิเศษสากล