TimeMore Paper Filter V02 (2-4 cups) : 50 sheets/pack

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All Product Equipment Accessorise Timemore

แบรนด์ : Timemore

Share

Time More Paper Filter V02 (2-4 cups)

Time More Paper Filter V02 กระดาษกรองสำหรับกาแฟดริปทรงกรวย ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์คุณภาพสูง ไร้รอยฉีกขาด มีกลิ่นกระดาษน้อย มีคุณสมบัติที่สำคัญต่อความคงทนเมื่อเปียกน้ำ มีความสามารถในการกรองอนุภาคของผงกาแฟได้อย่างดี เหมาะกับร้านกาแฟ หรือดริปกาแฟง่ายๆ

รายละเอียดสินค้า

• แบรนด์ : Time More
• วัสดุ : เยื่อกระดาษ Natural Wooden Fiber
• กระดาษกรองทรงกรวย
• มีความคงทนเมื่อเปียกน้ำ
• ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้ดริปเปอร์ : 2-4 cups
• บรรจุ : 50 แผ่น
• เหมาะสำหรับการดริปกาแฟ แนะนำใช้คู่กับดริปเปอร์ทรงกรวย

***ราคาไม่รวมค่าขนส่ง***